Алиансът “Полимери за Европа” е създаден от Европейската асоциация на пререботвателите на пластмаси (EuPC) по време на кризата през 2015 г. поради недостига на полимери за преработвателите  в Европа.  Целта му е да изгради и поддържа добра комуникация между доставчици и клиенти на полимери и добавки в Европа след катастрофалната ситуация през първата половина на 2015 г.

 

Мониторингът на декларациите за форсмажор в световен мащаб проведен от  Алианса показа тревожно увеличение на обявените декларации от много производители на полимери към края на 2020 г.

 

Особено тежка е ситуацията с  доставките на полиолефини и PVC, което затруднява значително преработващите  компании при закупуването на  необходимите  материали и суровини за обезпечаването на производството им.

 

„Увеличеният брой декларации за непреодолима сила и бързото увеличаване на цените  на производителите  наподобяват ситуацията в началото на форсмажорната криза през 2015 г.” Казва Рон Марш, председател на Алианса „Полимери за Европа”.

 

„Ще продължим да наблюдаваме развитието отблизо, за да гарантираме, че интересите на пластмасопреработвателната индустрия са защитени и ще опитаме да избегнем втора 2015 г.”

 

Тъй като доставките на някои полимери стават много ограничени, пластмасопреработвателите изпитват трудности да закупят необходимите суровини на разумни цени, както и да пренесат към клиентите си голямото увеличение в цените в крайните продукти, които произвеждат.

 

Притиснати между големите доставчици на полимери и потребителите на пластмасови изделия, много МСП, които са гръбнака на полимерната индустрия, са на път да изпаднат в изключително трудно положение заради невъзможността си да компенсират ценовите скокове в стойността на суровините.