На 4 и 5 юли 2019 в Хелзинки ще се проведе среща между министрите от ЕС, които отговарят за конкурентоспособността. Въпреки че се очаква назначаването на специален заместник-председател за промишлеността, полимерната индустрия в Европа остава обединена в един Съвместен призив към държавните и правителствени ръководители.

 

Браншова Асоциация Полимери подкрепя тази обединена инициатива, подписвайки съвместния документ за поставянето на индустрията в основата на бъдещето на ЕС с призив към държавните и правителствени ръководители за:

  • Настояване следващата Европейска комисия да избере индустрията като основен приоритет на своята петгодишна работна програма и да назначи специален заместник-председател за промишлеността;
  • Иизискване от следващата Европейска комисия бързо да представи амбициозна дългосрочна промишлена стратегия на ЕС, която да включва ясни показатели и управление;
  • Всяка година на пролетното заседание на Европейския съвет да се направи преглед на напредъка в прилагането на тази промишлена стратегия на ЕС и да се предоставят политически насоки за насърчаване на европейската конкурентоспособност.

 

С подписването на този документ БАП заедно с останалите организация от полимерни бранш разчитат на проактивното и координирано ръководство, за да се гарантира, че Европа ще остане център като водеща, интелигентна, новаторска и устойчива индустрия, която е от полза за всички европейци и бъдещите поколения.

 

С целия документ може да се запознаете тук: Съвместен призив към държавните и правителствени ръководители