Като следствие от приетия миналата седмица от ENVI доклада по PPWR и във връзка с предстоящото пленарно гласуване в Европейския парламент на 20 ноември БАП подписа писмо, чиято цел е да консолидира гласа на бизнеса по веригата на опаковките както на европейско, но и на национално ниво сред всички ДЧ на ЕС.

Писмото адресира притеснението на компаниите от веригата на опаковките от гласуваните от ENVI компромисни текстове по чл. 26 на PPWR, които позволяват без каквато и да е оценка на въздействие, отделните държави-членки да приемат по-високи задължителни цели за опаковки за многократна употреба, като същевременно не се предоставя някаква възможност за изключение в случаите, когато въвеждането на многократна употреба няма да доведе до по-добър резултат от екологична гледна точка.

В него се подчертава, че тези предложения са в пряко противоречие с целта на Европейската комисия за насърчаване на хармонизацията и рискуват фрагментирането на единния пазар на ЕС чрез създаване на мозайка от национални цели, които ще имат значително въздействие върху европейската конкурентоспособност.

Пълният текст на писмото можете да прочетете тук на английски и български език.