Браншова асоциация полимери (БАП) участва със свой щанд на годишното изложение PLAST 2023 International, което се проведе  от 5 до 8 септември 2023г. в изложбения център Fiera Milano.

Основната ни цел беше популяризирането на дейността и производството на българските пластмасопреработващи и рециклиращи компании и осъществяване на контакти с потенциални чуждестранни партньори.

Представители на четири компании, членове на БАП, посетиха изложението с подкрепата на Италианска агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина (ITA) и италианската браншова асоциация на пластмасопреработващите компании AMAPLAST и имаха възможност да проведат полезни срещи и създадат нови партньорства.

PLAST 2023 беше разположено в изложбените палати на Fiera Milano и с участието на над 1500 фирми изложители привлече огромен поток от над 50 000 международни посетители от 117 държави.

Имайки предвид тези данни PLAST International беше най-голямото изложение за полимерния бранш в Европа през 2023 година.