В последния брой на сп. “Инженеринг ревю”, г-жа Цветанка Тодорова, Председател на Управителния съвет на Браншова Асоциация Полимери, сподели в свои интервю кои са най-големите предизвикателства пред пластмасопреработвателите в България, предизвикани от кризата с COVID-19, и в каква посока браншът ще се развива в бъдеще.

 

Г-жа Тодорова посочи какви са действията, които трябва да бъдат предприети за по-доброто бъдеще на сектора:

  • Улесняване и подкрепа на инвестиции за производството на продукти от пластмаси.
  • Инвестиции в събиране, сортиране и рециклиране на пластмасови отпадъци за създаване на устойчив пазар на рециклирани суровини и подпомагане на прехода към кръгова икономика за пластмаси, който беше основен приоритет на полимерната индустрия през последните години.
  • Инвестиции в проекти за обществено строителство и обновяване, за да се увеличи търсенето и да се подпомогне преходът към кръгова икономика в строителството.
  • Преоценка на настоящите и бъдещите политически инициативи относно пластмасите, като се вземат предвид аспектите на хигиената и безопасността на пластмасовите изделия с оглед на бъдещи възможни пандемии.
  • Обмисляне на замразяване на всички несъществени законодателни инициативи, свързани с производството и преработката на пластмаси, за да се подпомогне възстановяването на индустрията и да се избегнат допълнителни разходи за компаниите, които вече се борят да се справят с последиците от кризата от пандемията COVID-19.

 

ТУК можете да прочетете цялото интервю.