INEOS Styrolution обяви първите резултати от оценката на анализа на жизнения цикъл (LCA) на деполимеризирания стирол в съответствие със стандартите ISO 14040 и ISO 14044. Резултатите потвърждават налагащото се в последните години мнение,  че рециклирания полистирол е ценен полимер, който допринася за кръговата икономика.

 

 

Два независими изследвания  дадоха сходна картина за въглеродния отпечатък на рециклирания полистирол.

  • Първият, лабораторен проект показва икономия на парникови газове (ПГ) от 37%

Стиролът извлечен от отпадъчни полистиролни продукти показва 37% по-ниско съдържание на CO2 отпечатък в сравнение със стирол произведен  на базата на изкопаеми. Допълнително намаляване на CO2 е възможно чрез адаптиране на енергийният микс. LCA анализът беше направен в рамките на проекта ResolVe, изследователски проект финансиран от германското Федерално министерство на образованието, в сътрудничество с InVerTec – нестопанска организация, свързана с университета в Байройт. InVerTec е специализирана в предоставянето на пилотни инсталации за концептуални и лабораторни изследвания. Изследването сочи че увеличаването на мащаба и оптимизация на страничните продукти позволяват икономия на ПГ до 50%

  • Второто проучване, извършено от INEOS Styrolution и експерти от Манчестърския университет оценявше парниковите газове в търговски мащаб с обхват, включващ събиране / сортиране на отпадъци от полистирен след консумация, предварително третиране и екструзия / деполимеризация / дестилация.

Резултатите от анализа показват 50% по-нисък въглероден отпечатък от този на традиционния  девствен (на фосилна основа) стиролов мономер. • Резултатите са базирани на стандартите ISO 14040 и ISO 14044.

 

Норберт Нисснер, глобален директор за научноизследователска и развойна дейност / интелектуална собственост в INEOS Styrolution, обобщава:

„След като получихме наградата ICIS 2019 за разработване на технология за получаване на  полистирол от рециклиран стирен, чрез деполимеризация на рециклиран полистирол, сега за първи път бихме могли да докажем, че тази технологията е благоприятна по отношение на енергийната ефективност и отпечатъка на CO2 и прилагането нс кръговата икономика! “

Подробности за изследването, както и бъдещите актуализации ще бъдат публикувани на https://styrolutioneco.com/life-cycle-assessment-of-polystyrene-recycling/ .

Повече информация: www.ineos-styrolution.com