Партньори

БАП осъществява комплекс от комуникационни дейности, използвани за утвърждаване на имиджа на фирмите и на продуктите им, както и за подпомагане представянето на нови продукти на фирмите на пазара. БАП заема неутрална и балансирана позиция пред отговорните институции, фирмите, партньорите си, медиите и обществото

На национално ниво БАП създаде
дългосрочни сътрудничества с експерти от:

– Министерството на околната среда и водите

– Министерство на здравеопазването

– Българска Агенция по безопасност на храните

– Министерство на земеделието и храните

– Националния център за контрол и опазване на общественото здраве

– Министерството на икономиката, туризма и енергетиката

На международно ниво...

– EuPC – Европейска Асоциация на преработвателите на пластмаси – Средиземноморският борд на PlasticsEurope

– Европейска Асоциация на производителите на полимери

– Възможности за обучение на кадри на бизнеса в професионални училища в Турция и Италия за заемане на длъжност „технолог-инженер”.

БАП има сключени меморандуми за
сътрудничество с университети и научни
институти:

– ХТМУ Химикотехнологичен и металургичен университет, София

– Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас

– Институт по полимери, БАН

– Клийнтех България

Нашите събития се отразяват във водещи български медии и успяваме да договаряме преференциални условия и цени за фирмите изложители и групови посещения, партнирайки си с:

Виа Експо – Организатор на международни изложения и конференции

Чуждестранни Посолствата и Търговски служби