На 27 март 2019 Европейският парламент прие окончателния текст на проекта за Директива относно намаляване употребата на някои видове пластмасови изделия по време на пленарната си сесия без по-нататъшни промени в текста.

 

В тази връзка БАП изрази позицията на полимерния бранш в медийното пространство чрез редица интервюта, както и чрез изпращане на Прессъобщение по темата до заинтересованите страни.

 

Прессъобщение_БАП_28 03 2019