На 17 август 2019 се проведе среща на представители на БАП с евродепутата Андрей Слабаков, на която беше обсъдено въздействието върху бранша на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

 

Г-н Слабаков се ангажира да съдейства за осъществяване на диалог между МОСВ и БАП относно транспонирането и прилагането  на Директивата в България, на която да бъдат обсъдени очакваните неблагоприятни последици за бранш полимери и възможностите за тяхното преодоляване.

 

Meeting with Andrei Slabakov