На 27 март 2019 Европейският парламент прие окончателния текст на проекта за Директива относно намаляване употребата на някои видове пластмасови изделия по време на пленарната си сесия без по-нататъшни промени в текста. Окончателният вариант на директивата бе договорен по време на тристранните преговори между Парламента и Съвета преди Коледа миналата година и в последствие бе одобрен от Комитета по околна среда през януари 2019 г.

 

Преди гласуването депутатите са обсъдили своите позиции, като мнозинството е приветствало инициативата на Европейската комисия и настоява да продължат да работят в областта на пластмасите – от микро- и нанопластмаси до ендокринни дисруптори в опаковките. Въпреки това някои членове на ЕП споделят притесненията си относно скоростта на законодателния процес, загубите на работни места и опасността от подобни недалновидни политики, които не вземат предвид други материали за еднократна употреба, алтернативи и общата липса на правоприлагане от държавите-членки.

 

Директивата е одобрена от голямо мнозинство от членовете на ЕП с 560 гласа “за”, 35 “против” и 28 “въздържали се”. Безспорно е, че Европейският парламент одобрява предложението и разширяването на обхвата, както беше договорено по-рано тази година. Този резултат не е изненадващ, тъй като още от ранните му етапи много политици виждат подобна тема като пропуск към следващия законодателен цикъл.

 

Директивата относно ограничаване на пластмасовите изделия за еднократна употреба, гласувана от Европейския парламент, има за цел да се бори с отпадъците, попадащи в морските басейни чрез набор от амбициозни мерки:

 

  • Забрана за избрани продукти за еднократна употреба, изработени от пластмаси, за които съществуват алтернативи на пазара: прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки, клечки за уши, пръчки за балони, както и чаши, контейнери за храна и напитки, направени от експандиран полистирен (EPS) и върху всички продукти, изработени от оксо-разградимr пластмаси.
  • Мерки за намаляване на потреблението на опаковки за хранителни продукти и чаши за напитки, изработени от пластмаси, и специфично маркиране и етикетиране на определени продукти.
  • Разширени схеми за отговорност на производителите, покриващи разходите за почистване на отпадъци, прилагани към продукти като филтри за тютюн и риболовни съоръжения.
  • Цел за 90% разделно събиране на пластмасови бутилки до 2029 г. (77% до 2025 г.) и въвеждането на проектни изисквания за прикрепяне на капачки към бутилки, както и целта да се включат 25% рециклиран материал в бутилки от ПЕТ от 2025 г. и 30% от 2030 г. във всички пластмасови бутилки.

 

Plastics strategy

На срещата присъстваха и заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс и комисарят по околната среда Кармену Вела. Първият е силен поддръжник на предложението от самото начало и заяви, че фокусът върху пластмасите ще продължи и занапред. Предвид одобрението от мнозинството на Парламента се очаква предложението да бъде прието от следващата Комисия и Съвет.

 

Въпреки че Европейската Асоциация на преработвателите на пластмаси (EuPC) признава необходимостта от чиста околна среда и морски басейни, същевременно смята, че този законодателен акт и текстът са погрешни, както по отношение на качеството, така и по отношение на процедурните стъпки за ускоряване на общия законодателен процес.

 

За съжаление се прие такъв регулаторен акт, който дискриминира материал, който има жизнено важна роля в решаването на настоящите предизвикателства пред обществото в световен мащаб през следващите десетилетия. Това решение ще има директно негативно влияние и загубата на хиляди работни места в цяла Европа. Чрез този вот се налага на страните-членки и гражданите как да живеят и да променят навиците си на потребление, без да се фокусира върху това, което е от ключово значение, а именно образованието и поведението за намаляване на замърсяването. Замърсяването ще продължи, но с различни продукти. За жалост не са извършени коректни оценки на въздействието или анализи на жизнения цикъл в следствие на извънредно кратките срокове, поради поетата от политиците от ЕС вълна за борба за така наречената „добра кауза“.

 

След одобрението на текста на директивата от Европейския парламент, Съветът ще приеме текста без обсъждания на бъдещо заседание. Както първоначално е планирано и препоръчано от Комисията, публикуването в Официален вестник на ЕС се очаква да се осъществи през април/май 2019 точно преди изборите за Европейски парламент.