На 24 февруари 2022г ръководствата на Българската стопанска камара (БСК) и членуващи в камарата браншови организации се срещнаха с министъра на околната среда и водите Борислав Сандов и неговия екип. Срещата бе инициирана от представителите на бизнеса, а домакин бе МОСВ. В нея взе участие г-жа Цветанка Тодорова, Председател на УС на Браншова асоциация полимери.

 

Целта на срещата бе запознаване на екипа на МОСВ с инициативата КРИК „КРъгова ИКономика“, осъществявана съвместно от БСК и заинтересовани браншови организации, както и с „Пластик Пакт България“ – инициатива, която предстои да стартира официално през пролетта на тази година.

 

В изказването си при откриването на срещата председателят на БСК Добри Митрев разказа за създадената инициативата КРИК – професионална общност, обединяваща отговорния бизнес – браншови организации и компании, в подкрепа на прехода към кръгова икономика и постигане на реално измерими резултати при въвеждането на европейското законодателство, подобряването на ресурсната ефективност, удължаване живота на продуктите, намаляване на отпадъците, образувани за производството на единица БВП, постигане на националните цели за намаляване на депонирането на отпадъците. КРИК ще работи за разрешаването на реалните предизвикателства, пред които се изправя бизнеса и ще съдейства за прилагането на нови бизнес модели.

 

Представителите на бизнес организациите изразиха очакване диалогът с МОСВ да стане по-ефективен и по-динамичен. „Всички сме тук по собствена доброволна инициатива, а не под натиск и заради регулаторни пречки. Търсим диалог, очакваме подкрепа към отговорния бизнес с ангажимент към околната среда“, каза председателят на БСК Добри Митрев.

 

От своя страна, министър Сандов подчерта, че търси диалог и открива в днешната среща възможност за динамизиране на взаимодействието между изпълнителната власт и бизнеса.