Браншова Асоциация Полимери организира и проведе двудневен семинар на тема “Процес и технологии за шприцване на пластмаси”. Семинарът се организира с чуждестранни лектори от Турската агенция EGE за консултантски и инженерни услуги. Обучението се проведе в периода 25-26 февруари 2019 в ДК „Борис Христов“, гр. Пловдив.

 

На обучението се включиха 21 представители от 8 фирми от бранша, като по-голямата част от участниците не бяха членове на БАП. Асоциацията отправи покана за участие в семинара и към фирми от бранша, които не членуват в БАП, но също изпитват затруднения при намирането на квалифицирани кадри и тяхното обучение. В двудневния семинар присъстваха представители на 5 фирми, които предвид удовлетворението от ползотворния семинар са заявили интереса си да се присъедният към Асоциацията, за да има възможност да участват и в други бъдещи семинари.

 

Техническият семинар бе разделен в два последователни дни на две нива в сферата на процесите и технологиите за шприцване на пластмаси.

 

През първия ден от обучението застъпени бяха темите: Избор на материали, Полимерна химия, Характеристика на полимерите и Условия при технологиите за шприцване.

 

Вторият ден от семинара бе посветен на теми, свързани с Настройки на машините за шприцване на пластмаси, Отстраняване на неизправности, Задаване на параметри и формулировки.

 

В края на ползотворното обучение на всички участници бяха връчени официални сертификат за участие в техническия семинар.

Seminar_Polimeri