Новини

Във връзка с изпълнение на дейност 2 по проект „Повишаване на oсведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението“ с № BGENVIRONMENT-3.001-0011-C01., където БАП участва като партньор, бяха разработени 10…

Официалното представяне на инициативата „ПЛАСТИК ПАКТ България“ се състоя на 11 април 2022 г.В събитието участваха вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, зам.-министърът на орбазованието и науката Мария Гайдарова, председателят на БСК Добри Митрев и ръководителите на организациите и фирмите, учредители на „ПЛАСТИК ПАКТ България“.Беше подписана Учредителна декларация и официално беше представена инициативата „ПЛАСТИК ПАКТ България“, обединяваща браншови организации, фирми и държавни институции с цел намаляване на отпадъците от пластмасови опаковки и оползотворяването на пластмасата като суровина в кръговата икономика на България.

На 24 февруари 2022 г. ръководствата на Българската стопанска камара (БСК) и членуващи в камарата браншови организации се срещнаха с министъра на околната среда и водите Борислав Сандов и неговия екип. Срещата бе инициирана от представителите на бизнеса, а домакин бе МОСВ. В нея взе участие г-жа Цветанка Тодорова, Председател на УС на Браншова асоциация полимери. Целта на срещата бе запознаване на екипа на МОСВ с инициативата КРИК „КРъгова ИКономика“, осъществявана съвместно от БСК и заинтересовани браншови организации, както и с „Пластик Пакт България“ – инициатива, която предстои да стартира официално през пролетта на тази година.

“Индустрията за обработка на полимери и рециклиране е високо енергоинтензивен сектор. Цената на електричеството в общия дял на готовите изделия е 20-30%” и драстичното увеличение на тока се отразява директно върху цената на продукцията, а потребителите не могат да поемат цялото това покачване. От друга страна, производителите имат дългосрочни договори, които не могат да изпълняват без да реализират загуби.” Това каза Цветанка Тодорова, председател на УС на Браншова асоциация Полимери (БАП), в предаването “Бизнес старт” на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов. Тя говори още за липсата на достатъчно пластмаса, годна като технически характеристики за рециклиране и влагане в нови изделия, на европейския пазар. “Освен това на Европейско ниво все още няма приет стандарт за т.нар. рециклати. Това, което съществува като изисквания и стандарти за първичните полимерите, все още не е направено за вторичните” – сподели още тя.

На 15 октомври се проведе Конференция на тема “Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“. В събитието ще участваха министър-председателя на Република България – Стефан Янев, изпълнителния вицепрезидент на ЕК – Франс Тимерманс и комисаря по иновации, научни изследвания,…

Браншова Асоциация Полимери изпрати официално становище до Министър-председателя , Министъра на Енергетиката, Председателя на КЕВР и Председателите на най-големите работодателски организации в страната – БСК, КРИБ и АИКБ, в което се изказва огромната загриженост на бранша за постоянното покачване на цените на електроенергията. В писмото се казва, че цените на електроенергията на пазар „ден-напред“ на БНЕБ всеки ден поставят ценови нови рекорди, като в някой от часовете надвишават 500 лв./MWh, а износът на енергия е в порядъка на 1200 MW.

Браншова асоциация полимери е партньор по проекта “Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението. “

На 22.06.2021 се проведе 12-то издание на Зеления форум на “Мениджър”. В първия панел представители на бизнеса и институциите говориха за прехода към кръгова икономика, предизвикателствата пред бизнеса у нас и добрите практики. Бяха представени анализи и прогнози за промените за бизнеса и потребителите, до които ще доведат новите правила за пластмасите за еднократна употреба. 

Нов тест на потребителски организации в четири страни откри химикали, които предизвикват загриженост, в съдовете за еднократна употреба, изработени от популярни алтернативи на пластмасите, като купи от растителни влакна за еднократна употреба, сламки от хартия или чинии от палмови листа.Установено е също, че някой продукти подвеждат потребителите с необосновани „зелени“: твърдения. Европейската потребителска организация (BEUC) и нейните членове призовават ЕС да гарантира, че алтернативните съдове и прибори за еднократна употреба са безопасни и не подвеждат потребителите.

Една от възможностите за тяхното намаляване е да ги изхвърляме разделно в контейнера за пластмаса, в него обаче често пластмасата е замърсена и с по-лошо качество. Това е една от причините депозитната система или системата за възвръщаем депозит да е толкова предпочитана в над 40 държави. Тя може да се прилага не само за пластмасовите бутилки, но и за кенчетата, дори за кутии за еднократна употреба. Най-важното е, че депозитната система може да работи паралелно с разделното събиране на опаковки. Проблемът е силният отпор от страна на организациите по оползотворяване на отпадъци.