Новини

На 7 октомври 2020г., беше проведена среща на фирмите от бранш Полимери, на която беше отбелязана  20 годишнината от създаването на БАП. Събитието започна с презентация на г-н Антон Пейчев, старши експерт в Дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в МОСВ на тема „Отговорности и предизвикателства пред преработвателите на пластмаси, свързани с предстоящите промени в националното законодателство с оглед транспонирането на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент относно намаляване въздействието на определени пластмасови продукти, както и управлението на отпадъците във връзка с кръговата икономика и Директива 2018/852 на ЕП относно опаковките и отпадъците от опаковки“

С последното споразумение за новата многогодишна финансова рамка (МФР) и създаването на  Фонд за възстановяване от  коронавируса, Европейският съвет одобри прилагането на така наречения  данък върху пластмасите от 1 януари 2021 г. Планът предвижда такса от 0,80 евро / кг. върху  нерециклираните пластмасови отпадъци от опаковки, които държавите-членки ще плащат в бюджета на ЕС.

В последния брой на сп. “Инженеринг ревю”, г-жа Цветанка Тодорова, Председател на Управителния съвет на Браншова Асоциация Полимери, сподели в свое интервю кои са най-големите предизвикателства пред пластмасопреработвателите в България, предизвикани от кризата с COVID-19, и в каква посока браншът ще се развива в бъдеще.

INEOS Styrolution обяви първите резултати от оценката на анализа на жизнения цикъл (LCA) на деполимеризирания стирол в съответствие със стандартите ISO 14040 и ISO 14044. Резултатите потвърждават налагащото се в последните години мнение,  че рециклирания полистирол е ценен полимер, който…

EuPC получи официален отговор от ЕК на писмото, с което настоява за отлагане или удължаване на сроковете за  прилагане на Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба с оглед на кризата с COVID -19.

  McDonald’s, Starbucks, The Second Cup, Tim Hortons и други големи вериги за кафе и бързо хранене обявиха, че престават да приемат чаши за многократна употреба, донесени  от клиенти, на фона на опасенията относно разпространението на епидемията от коронавирус.  …

Г-жа Цветанка Тодорова, председател на УС на БАП взе участие заседание в широк формат в Народното събрание, на което министърът на околната среда и водите Емил Димитров представи политиката на МОСВ в сектор „Управление на отпадъците“. 

На заседанието присъстваха народните представители от Комисията по околната среда и водите, ръководството на МОСВ и Изпълнителната агенция по околна среда, представители на Националното сдружение на общините в Република България, АСЕКОБ, работодателски и браншови организации. Те обсъдиха актуалните мерки на МОСВ за засилване контрола върху управлението на отпадъците и предстоящите законодателни инициативи в тази посока.

В интервю в „Die Welt“ новият еврокомисар по околната среда Вирджиниус Синкевичус  споделя, че обмисля обща пълна забрана на пластмасовите опаковки в Европа. Асоциациите обединяващи Европейските полимерни компании считат тази идея за контрапродуктивна и призовават еврокомисаря да направи повече, за да гарантира, че пластмасовите опаковки в Европа не се озовават на депата и сметищата, а се рециклират.

Браншовата Асоциация Полимери е официално регистриран клъстер на пластмасопреработващите и рециклиращи компании в България, който включва и академични и изследователски организации в областта на полимерите. Клъстерът е категоризиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия по процедура BG16RFOP002-2.009 “Развитие на клъстери в България” като “развиващ се”.