Новини

Sreshta MOSV_BAP

На 27 август 2019 г. се проведе среща в МОСВ с представители на БАП на тема транспониране на приетата Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския Парламент относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба върху околната среда

European union

Браншова Асоциация Полимери подкрепя обединената инициатива, подписвайки съвместния документ за поставянето на индустрията в основата на бъдещето на ЕС с призив към държавните и правителствени ръководители.

Кръгова икномика

На 27 март 2019 Европейският парламент прие окончателния текст на проекта за Директива относно намаляване употребата на някои видове пластмасови изделия по време на пленарната си сесия без по-нататъшни промени в текста.