Акумпласт АД е частно дружество, основано в началото на осемдесетте години на 20 век. Основната цел за възникване на Дружеството е производството на пластмасови акумулаторни кутии изработени от полипропилен.

 

Акумпласт АД произвежда първата акумулаторна кутия от Полипропилен в България, като замества използваните до тогава ебонитови кутии. От тогава и до днес Предприятието е специализирано в производството на полипропиленови кутии, капаци и аксесоари за оловно кисели стартерни и тягови батерии.

 

В първите години на 21 век, Дружеството разшири продуктовата си гама. Към настоящия момент се произвеждат твърди пластмасови опаковки – каси за хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и други отрасли.

 

Въведени са в производство редица технически изделия, изработени от инженерни пластмаси като PA, ABS, PS, PC, PMMA, EVA, и други.

 

Акумпласт АД разполага с мощности за производство на инструментална екипировка – шприцформи, които осигуряват възможност да се затвори целия производствен цикъл от 3D моделирането до изработка на крайния пластмасов продукт.

 

Дружеството поема своята отговорност към запазване на крехкия баланс в екологичното равновесие, като рециклира, както 100% от генерираните от него пластмасови отпадъци, така и пластмасови отпадъци, натрупани в заобикалящата ни среда.