ЕКОПЛАСТ 99 ООД

 

Основната дейност на Екопласт 99 ООД е производство и търговия с полиетиленово фолио и изделия.

 

Продукти: чували за боклук и смет, чували от първичен и рециклиран материал, пазарски торбички, пликове за опаковка на хранителни и нехранителни продукти, опаковки за еднократна и многократна употреба, калцуни, пелерини, ръкавици, шапки, форми за лед за еднократна употреба, изработени от HDPE и LDPE.

 

Производствена база

Адрес: 4270 Първомай

Стопански двор № 1

Тел./Факс:  +359 336 6 67 66

е-mail: ekoplast99@yahoo.com

ekoplast99@abv.bg