Изпитвателен Център АЛМИ ТЕСT е лаборатория, акредитирана за изпитване съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006, за цял спектър от национални и международни стандарти за изпитване в областта на текстила, изделията от текстил, обработените кожи и изделията от тях, опаковките и опаковъчните материали, детските играчки и изделията за детска грижа.

 

Изпитвателен Център АЛМИ ТЕСТ е създаден през 1999 година от н.с. инж. Майя Стойчева и д-р инж. Александър Петров.

 

Първата ни акредитация е от 1999 година. Актуалната ни акредитация е съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от националния орган по акредитация ИА Българска служба за акредитация.