Нова Трейд ЕООД  е водеща компания за производство и търговия на безалкохолни напитки и бутилиране на изворна вода Бачково.

 

Създадена през 1997-на година,  фирмата предлага своя изключително богат асортимент на българските и световните пазари.  Признание за качеството на предлаганите продукти е сертифицирането на фирмата по Международните стандарти ISO 9001: 2000, ISO 14001 и ISO 22000. Въведена е и HACCP система за контрол на критичните точки. Сертифициращ и контролиращ орган е Lloyd’s Register Quality Assurance Limited. Въведената и утвърдена Система за управление на качеството гарантира проследимост и контрол на всеки един етап от производствения процес. В синхрон с изискванията на пазара компанията инвестира във високотехнологични производствени линии.

 

Изпълнението на изискванията на тези Международни стандарти и качеството на произвежданите и предлагани безалкохолни напитки прави дружеството конкурентноспособен и предпочитан партньор на вътрешния и външен пазар. Фирмата разполага с производствени бази в България в градовете Пазарджик, Съединение и Бачково.

 

Ръководството на фирмата инвестира непрекъснато в обучението на персонала, като дава възможности за развитие и подкрепя инициативността на служителите си. Собствен автомобилен парк от товарни и леки коли. Това дава възможност за бърза доставка до всеки един клиент в страната и чужбина.