Фирма „Пласттрейд“ ЕООД е с основна дейност преработване и рециклиране на опаковки от полимери. Производството на компанията е разположен в град Пазарджик.

 

Непрестанното модернизиране на производството и усъвършенстването на технологията на компанията я утвърдиха като една от най-добрите рециклиращи фирми на полимери в България. „Пласттрейд“ ЕООД  купува своите пластмасови суровини, съгласно нормативните разпоредби на република България и Европейските директиви.В Пласттрейд има внедрени ISO 9001 ; 14 001  ; 50 001. Работния процес преминава с висококачествен контрол на входа на суровините, последваща сортировка по вид и рециклиране на пластмасовите суровини . Готовите продукти са мленки и регранулати от PP (полипропилен) и HDPE (полиетилен с висока плътност).

 

Високото качество на продукцията е основен приоритет на компанията. Продуктите на „Пласттрейд“ са приложими за производството на детайли  от затворен и отворен кръгов цикъл за пластмасови изделия ,които чрез  технологии като екструзия и шприцоване произвеждат крайния си детайл.

 

Една от водещите цели е активното насърчаване за оползотворяването и повторното използване на пластмасите , спестяването на ресурси и енергия, за по -добра и  чиста околна среда.