Пласт-60 ЕООД е създадено през 2006 г. Основната дейност на Пласт-60 ЕООД е производство на полиетиленови изделия като полиетиленови фолиа, ПП канап (сезал), ПВХ маркучи, ръкави за поливане, полимерни опаковки и др. Фирмата притежава собствена производствена база, в която са разположени машините, складовете за суровини и материали и готова продукция.

 

Политика по качеството: Основна цел на ръководството на Пласт-60 ЕООД е да произвежда и предлага своите изделия в съответствие с желанията и очакванията на клиентите. За постигане на това в Пласт-60 ЕООД е внедрена система за управление на качеството на база на международния стандарт ISO 9001.

 

Политиката по качество дефинира стратегическите цели за непрекъснато развитие и усъвършенстване на фирмата.