СД ХИК – 91 ПАЦЕВ СИЕ

 

Основна през 1991 година, днес СД “ХИК-91” е водеща фирма в производството на полимерни опаковки. Компанията заема лидерски позиции на бълагарския пазар, както и изнася своите продукти в редици страни по света. Фирмата предлага качество, гарантирано с добра репутация, новаторски стил и професионален екип.

 

През средата на 2009 година СД “ХИК-91” спира производството на еднослойно селскостопанско фолио и започва производство на висококачествено 3-слойно селскостопaнско фолио AGROLEN ® до 14 метра ширина включително. Машината закупена за тази цел е производство на фирма “Luigi Bandera”, Италия и олицетворява последните достижения на световното машиностроене в тази област.