На 20 септември 2019 г. в Брюксел Алиансът за кръгова употреба на пластмасите прие декларация, в която е се посочват начините, по които Алиансът ще постигне целта – до 2025 г. десет милиона тона рециклирани пластмаси ежегодно да се използват за производството на нови продукти в Европа.

 

Целта беше определена от Европейската комисия през 2018 г. в приетата от нея „Стратегия за пластмасите“ като част от усилията за насърчаване на рециклирането на пластмаси в Европа.

 

По време на събитието Александър Данжис, изпълнителен директор на EuPC, подписа декларацията от името на Европейската асоциация на преработвателите на пластмаси. EuPC е една от многото заинтересовани страни, които се обединиха в Алианса за кръгова употреба на пластмасите, подкрепен от Европейската комисия.

 

В декларацията, която подписват малки и средни предприятия, големи корпорации, сдружения на бизнеса, стандартизиращи органи, научноизследователски организации и местни и национални органи, е заложена целта за 10 милиона тона рециклирани пластмаси и се призовава за преминаване към нулеви пластмасови отпадъци в природата и към нулево депониране на пластмаси. В нея са предвидени конкретни действия за постигане на целта, включително

  • подобряване на проектните решения на пластмасовите изделия, така че да бъдат годни за рециклиране и използване на повече рециклирани пластмаси;
  • идентифициране на местата с неоползотворен потенциал за по-активно събиране, сортиране и рециклиране на пластмасови отпадъци в целия ЕС и на тези с недостиг на инвестиции;
  • разработване на програма за научноизследователска и развойна дейност в областта на кръговата употреба на пластмасите;
  • изграждане на прозрачна и надеждна система за следене на потоците пластмасови отпадъци в ЕС.

Всички организации, компании и публични органи, които желаят да допринесат за изпълнение на ангажиментите на съюза, могат да подпишат декларацията. Повече информация можете да намерите тук. Декларацията може да намерите тук.