INEOS Styrolution, световният лидер в областта на производството на химически продукти и полимери, разкри първите резултати от проекта ResolVe. Този проект се занимава с изследвания, свързани с химическото рециклиране на полистирол.

 

Екипът на проекта ResolVe вече има доказателство, в подкрепа на концепцията за рециклиране в затворен цикъл. Процесът превръща отпадъчния полистирол обратно в чист стирол, чрез процес на деполимеризация, последван от процес на полимеризация, което води до качество, идентично с това на първоначалния, нерециклиран продукт.

 

Полистиролът е един от малкото полимери, които могат да бъдат превърнати обратно в мономер. Резултатите показват, че полистиролът е много успешно рециклируем. Оказва се, че процесът на химическо рециклиране на полистирол е чувствителен към замърсяване с PET, но от друга страна почти не се влияе от замърсяване с полиолефини.

 

Тези важни открития не само позволяват на INEOS Styrolution да направи следващата стъпка от проекта – пилотната фаза, но и също така подготвят основата за разширяване на мащаба на проекта и внедряването на технологията в промишлена експлоатация.

 

Норберт Нисснер, директор на глобалната научноизследователска и развойна дейност, коментира: „Проектът ResolVe ни дава представа за възможностите за химическото рециклиране. В резултат на това можем ясно да кажем: Полистиролът наистина може да бъде успешно рециклиран. Заедно с днешния напредък на технологиите за сортиране на отпадъци, аз съм уверен, че вече няма причина полистиролът да не бъде промишлено рециклиран в бъдеще”.

 

Проектът ResolVe, финансиран от германското Федерално министерство на образованието и се изпълнява съвместно от INEOS Styrolution заедно с Neue Materialien GmbH Bayreuth, както и с два института на Университета в Аахен (RWTH) – Института за обработка и рециклиране и Института за обработка на пластмаси