През последните месеци имиджът на пластмасите пострада значително. Междувременно ЕС въведе регламенти, които изискват по-голямо използване на рециклирани полимерни изделия, особено в областта на опаковките, но и извън него.

 

Практическото използване на повече рециклирани материали обаче е предизвикателство и затова по-тясното сътрудничество между преработвателите на пластмаси и производителите на машини е много важен.

 

EuPC заедно с немската фирма VDMA и италианската асоциация на производителите на машини AMAPLAST & EUROMAP организират първия съвместен работен семинар. Събитието ще се фокусира върху практическото използване на рециклирани материали в пластмасови изделия и ще предложи четири паралелни сесии.

 

Семинарът ще бъде безплатен за всички преработватели на пластмаси и ще се концентрира около следните 4 преработващи технологии:

  • Шприцоване от ENGEL
  • Екструдиране от Brüker Technolgies
  • Бластване от Magic MP
  • Термоформоване от Amut Comi.

Работният семинар ще се проведе на 9 юли 2019 в Конферентен център Фрапорт в гр. Франкфурт, Германия.

 

При интерес да се запишете за участие, молим да се свържете с екипа на БАП до 28 юни 2019.