На 23 и 24 април 2020 г., EuPC и FoodDrinkEurope организират изключително интересен семинар.

 

Пластмасовите опаковки играят жизненоважна роля за защитата и запазването на безопасността и качеството на храните и напитките и здравето на потребителите. Съществува обаче спешна необходимост от преосмисляне на начина, по който пластмасовите опаковки са проектирани, произведени, повторно използвани и рециклирани. Приетата през ноември 2018 г. стратегия на ЕС за пластмаси проправи пътя към кръговата икономика и включи в себе си предложения за подобряване на дизайна и рециклирането на пластмасовите опаковки.

 

EuPC и FoodDrinkEurope ви канят на съвместен семинар,  посветен на темата как да се гарантира устойчивостта на пластмасови материали и изделия за контакт с храни, като същевременно се поддържа тяхната безопасност за потребителите. Този семинар ще идентифицира ключовите предизвикателства и възможности пред хранително-вкусовата промишленост, например как тя може да допринесе за целите на ЕС за устойчивост и да изпълни своите правни задължения по отношение на безопасността на потребителите.

 

Присъединете се към дискусията заедно с Европейската комисия, производителите на пластмасови опаковки, производителите на храни и напитки, изследователски институции и други заинтересовани страни на 23-24 април 2020 г. в Брюксел.