За първи път в България ще се проведе специализираният форум „БЕЗ аварии“ във формат „конференция и съпътстваща изложбена част“. Той ще представи актуалните тенденции и решения, чрез които се постига не само по-голяма рентабилност на производството, но и се защитават хората и околната среда.

 

Събитието ще разгледа в своята изложбена и конферентна част необходимостта от регулярна и адекватна поддръжка на производствени инсталации и сгради с цел осигуряване на по-висока рентабилност и сигурност, елиминиране на неблагоприятни последствия за живота на хората и околната среда, спестяване на непредвидени разходи. Основни акценти:

  • Конструкция и поддръжка на индустриални съоръжения
  • Проектиране, поддръжка, укрепване на сгради – нови технологии и материали.
  • Действия и оборудване за намаляване риска от аварии и пожари.
  • Програми за финансиране

 

Като изложител ще имате възможност за:

  • Директен контакт със слушателите в конференцията – ваши потенциални клиенти и партньори от частния сектор и общините
  • Лична среща с водещи експерти в областта на предотвратяването на аварии
  • Разширяване на дистрибуторската мрежа
  • Включване в промоционални кампании преди, по време и след събитието

Членовете на БАП имат 10% постоянна отстъпка от цените за участие в изложбената част. При интерес за включване: 032/512906, 512900, 088 679 31 72,