На 28 април 2020 г., в гр. София, ще се проведе международна конференция на тема „Кръгова икономика и предизвикателства пред  полимерната индустрия“ по случай 20-годишнината от създаването на Браншова Асоциация Полимери.

 

В нея ще вземат участие представители на EuPC, PlasticsEurope, PlasticsRecyclers, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и други ведомства и агенции, академични институции и компании от цялата пластмасопреработвателна промишленост в страната.

 

По време на конференцията ще бъдат обсъдени предизвикателствата, които среща полимерния бранш и начините за ефективно взаимодействие между бизнеса, Европейските и националните институции и потребителите, за успешното и устойчиво въвеждане на кръговата икономика и преодоляване на предизвикателствата пред бранш Полимери.

 

Тук можете да намерите повече информация за програмата, говорителите и възможностите за спонсорство,  както и да се регистрирате за участие.