През 2022г. водещото в световен мащаб търговско изложение на индустрията за производство и преработка на пластмаси и каучук ще отпразнува своята 70 годишнина.

 

K 2022 ще се фокусира върху три основни теми – опазване на климата, кръгова икономика и дигитализация.  В него ще участват производители на  машини и оборудване, суровини и спомагателни материали, адитиви, полуготови продукти  и технически компоненти  за пластмасовата и каучукова индустрия.