На 19 април 2022 ще се проведе онлайн Kонференция „Околна среда България“.

 

Конференцията е предназначена за компании, специалисти и администрация, занимаващи се с опазване на околната среда в България и Румъния, Литва, Норвегия, Гърция и Молдова, с участието на 2 министри на околната среда – от България и Румъния, и 3 DRS експерти от Литва, Норвегия и Гърция.

 

В събитието ще участват компании от сектори производство, търговия на дребно, опаковки, рециклиране, ИТ, енергетика и от други сфери на бизнеса и администрацията.

 

Ще бъдат обсъждани ключови екологични въпроси като: транспониране на директивите на ЕС, прилагането на депозитна системата (DRS), индустрията и преходът към зелена икономика, събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки.

 

Повече информация за участниците и програмата можете да намерите тук.