На 23-24 септември 2019 в гр. Саморин, Словакия се проведе Срещата в Централна Европа посветена на пластмасите

 

Срещата в Централна Европа, посветена на пластмасите е популярно събитие, чрез което участниците в полимерната индустрия в Централна и Източна Европа успяват да изграждат бързи и ефективни търговски взаимоотношения и осъществяват обмен на информация в една нова, непринудена и професионална обстановка.

 

Профил на фирмите – участнички по време на двустранните бизнес срещи (участие на 45 фирми)

  • основни полимери
  • технически пластмаси

Профил на фирмите – посетителки по време на двустранните бизнес срещи (над 300 посетители)

  • Производители на пластмасови изделия
  • Дистрибуция

Цели

  • Откриване на нови източници
  • Набавяне на икономични и надеждни суровини
  • Бързи и ефективни сделки
  • Взаимодействия в широкообхватна професионална мрежа