Повече от 160 делегати от 12 страни се събраха в края на март в София за Националната клъстерна конференция на АБК, която се проведе в парка София Тех. Те имаха възможността да обсъдят ролята на клъстерите, бизнес постиженията и социалното предприемачество, синергията на компонентите и единството на екосистемите, насочвайки към „иновации и клъстери за икономика, основана на знанието ”.

 

Отправена бе и специална покана до Браншова Асоциация Полимери, категоризирана като клъстер в начален етап на развитие. Събитието посетиха Цветанка Тодорова – председател на УС на БАП и Емилия Филипова – генерален секретар на БАП.

 

Двудневната конференция бе организирана съвместно от Асоциацията на бизнес клъстерите България, ИАНМСП (Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия в България) и АРК Консултинг към Enterprise Europe Network-България. Събитието бе под патронажа на Министерството на икономиката и част от Европейските клъстерни седмици 2018 – 2019 година.