Chemical Recycling Europe (CRE) и Polymer Comply Europe (PCE) ще проведат първия си уебинар на живо на тема: „Как технологиите за деполимеризация допринасят за създаването на кръгова икономика на пластмасите“ на 24 септември 2020 г.

 

Пластмасовите материали са проектирани да отговорят на много различни нужди на крайните потребителски продукти и са от съществено значение за съвременния живот и световната икономика. За да се намали търсенето на крайни суровини и да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху околната среда, логичното и идеално решение е да се разработи кръгов икономически подход към устойчиви полимери, които могат да бъдат ефективно рециклирани .

 

Понастоящем съществуват конвенционални методи за рециклиране на пластмасови отпадъци, които имат редица ограничения, като основното е присъщата невъзможност за производство на продукт, съпоставим с девствеността.

 

Развитието на технологиите за химическо рециклиране обаче създава нови възможности за възстановяване на ресурси от пластмасови отпадъци, при които полимерните отпадъци могат ефективно да се рециклират директно в собствените им изходни материали. Полимерите, получени от извлечени мономерни суровини, нямат загуба на свойства; освен това процесът възстановява вградената стойност и смекчава екологичните ефекти.

 

По време на уебинара ще бъде обърнато внимание на  основен напредък и техническите и екологични ползи, получени в областта на деполимеризацията на пластмасови отпадъчни материали.