Международното изложение за поддоставки и индустриално оборудване MIDEST/GLOBAL INDUSTRIE 2020 ще се проведе в периода 31.03-03.04.2020 г. в гр. Париж, Франция.

 

To се провежда всяка година от 1971 г. и е едно от най-големите и значими в областта на индустриалното оборудване и поддоставките в света. В последното издание през 2019 г., са участвали над 2 500 изложители на 110 000,00 кв.м. изложбена площ, а над 45 861 са били делови посетители. С национални щандове са били представени над 60 държави.

 

Изложението е предназначено за производители и доставчици на детайли и компоненти, за компании, заети в областта на обработката на пластмаси и метал, за производители на електроника и фирми, занимаващи се с ремонт на промишлено оборудване.

 

Основни тематични раздели на MIDEST/GLOBAL INDUSTRIE са металообработка (материали, суровини, специално оборудване и машини), обработка на пластмаси, композитни материали, електроника и електротехника, енергетика, хидро-пневматика, транспортни системи и нови технологии, автоматизация и контролно-измервателни прибори, автомобилостроене, машини и технологии за фармацевтиката, обработка на повърхности, крепежни компоненти, микротехника, промишлени услуги (обслужване, инженеринг, дизайн и проектиране, качество, изследвания).

 

Повече информация за изложението можете да намерите тук.