ÖKOINDUSTRIA Green Expo е един от най-важните международни екологични панаири в Централна Европа, който по традиция се организира на всеки две години от Асоциацията на доставчиците и производителите на екологични услуги. ÖKOINDUSTRIA Green Expo представя широка гама от екологични технологии и продукти, които дават отговор на настоящите екологични предизвикателства.

 

Предвид епидемичната обстановка в Унгария и съпътстващите я мерки,планирания за месец ноември тази година панаир и да се проведе между 28 и 30 април 2021 година.

 

Независимо от това някои от планираните вече програми са подготвени и ще се проведат онлайн от организаторите между 4 и 6 ноември 2020 година.

Програмите включват:

  • Международна кръгла маса на теми: кръгова икономика и жизнения цикъл при пластмасите,
  • Конференция за саниране и инвестиции в изоставени зони,
  • Tid(y) Up! Първо международно представяне по проекта INTERREG за пречистване на водоеми обитавани от форми на живот,
  • Финала на програмата Startup Plastic Surgery.

При интерес от Ваша страна,  имате възможност на регистрация за онлайн участие на ÖKOINDUSTRIA Green Expo.