Спасяването на планетата не означава премахване на пластмасите - изключително интересно видео

Пластмасите – ябълката на раздора между декарбонизация и кръгова икономика

plastics banned

Пълната забрана на пластмасите може да навреди на околната среда

Plastic waste

За нас

БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ (БАП) е сдружение с нестопанска цел на фирми, преработващи и търгуващи с полимери, основана през 1999 г.
На национално ниво БАП е единствената браншова организация, представляваща преработвателите на пластмаси, фирми, които търгуват с полимерни суровини и рециклатори.
Асоциацията активно следи промените в българското и европейското законодателство и сътрудничи на българските институции при изготвяне на нормативната уредба, засягаща пластмасопреработвателната промишленост в страната, като защитава интересите на бранша.
Работим за положителния имидж на индустрията пред потребителите и институциите с цел подобряване на конкурентните предимства на предприятията на пазара. Ключови принципи за дейността ни са кръговата икономика, устойчивост и опазване на околната среда, здравето и сигурността на потребителите.
БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ е активен член на EuPC – Европейската Асоциация на преработвателите на пластмаси и на Средиземноморския консултативен борд на PlasticsEurope – Организация на производителите на полимери в Европа.

Актуално

  • “Екстрапак” инвестира 3.5 млн. евро в три нови линии за нетъкан текстил

    Най-новата линия, която е пусната в експлоатация в началото на април е на стойност 1.5 млн. евро и е последната част от започналата миналата година инвестиция. В момента линията е в тестов режим и до няколко седмици се очаква да започне производство на пълни обороти.Това е най-голямата производствена линия на Екстрапак. Сглобена е изцяло от екипа на фирмата, с компоненти от Китай, Германия и Ирландия, докато конструкцията е произведена в България. Линията ще произвежда текстил за медицински и хигиенни изделия, мебелното производство, интериорния текстил и др.

  • Вестник “24 часа”: Бъдещето на пластмасовите изделия

    В своя брой от 12 април 2021 вестник “24 часа” публикува материал за предстоящите промени на пазара на пластмасови изделия.В него г-жа Цветанка Тодорова, Председател на УС на Браншова асоциация полимери, говори как прилагането на изискванията на Директива 2019/904 ще се отрази на производителите и потребителите и за необходимостта от създаване на компенсаторни механизми за пренастройване и преструктуриране на пластмасопреработващите компании, чиито бизнес ще бъде засегнат от новите правила и ограничения.

  • „Чети етикета“ по бТВ, на тема “Разделяме се с част от пластмасовите чаши, чинии и прибори”

    На 22 февруари 2021 в предаването „Чети етикета“ по бТВ, на тема “Разделяме се с част от пластмасовите чаши, чинии и прибори” участва г-жа Цветанка Тодорова – Председател на УС на БАП.

Членове на БАП

■ ■ ■

БАП работи по установени в развитите страни практики, да представлява единния глас на индустрията пред българските институции. Членството в БАП осигурява добра платформа за популяризиране на вашата дейност и повишаване на вашите продажби.

Присъедини се!

Членство

Заедно сме по-силни

БАП работи по установени в развитите страни практики, да представлява единния глас на индустрията пред българските институции. Намираме се в период на динамични промени и само обединен бизнесът може да отстоява интересите си.

Лобиране и представителство

БАП работи в тясно сътрудничество с компетентните органи в страната, които имат отношение към дейността на фирмите от бранша. Присъединявайки се към Сдружението, можете да участвате активно в изготвянето на становища и искания до тези институции.

Популяризиране на бизнеса Ви

Членството в БАП осигурява добра платформа за популяризиране на вашата дейност и повишаване на вашите продажби.

Участие в проекти

Ние непрекъснато търсим възможности за финансиране на проекти и инициативи в полза на нашите членове.

Направления

Партньори

■ ■ ■

БАП работи по установени в развитите страни практики, да представлява единния глас на индустрията пред българските институции. Членството в БАП осигурява добра платформа за популяризиране на вашата дейност и повишаване на вашите продажби.