Спасяването на планетата не означава премахване на пластмасите - изключително интересно видео

Пластмасите – ябълката на раздора между декарбонизация и кръгова икономика

plastics banned

Пълната забрана на пластмасите може да навреди на околната среда

Plastic waste

За нас

БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ (БАП) е сдружение с нестопанска цел на фирми, преработващи и търгуващи с полимери, основана през 1999 г.
На национално ниво БАП е единствената браншова организация, представляваща преработвателите на пластмаси, фирми, които търгуват с полимерни суровини и рециклатори.
Асоциацията активно следи промените в българското и европейското законодателство и сътрудничи на българските институции при изготвяне на нормативната уредба, засягаща пластмасопреработвателната промишленост в страната, като защитава интересите на бранша.
Работим за положителния имидж на индустрията пред потребителите и институциите с цел подобряване на конкурентните предимства на предприятията на пазара. Ключови принципи за дейността ни са кръговата икономика, устойчивост и опазване на околната среда, здравето и сигурността на потребителите.
БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ е активен член на EuPC – Европейската Асоциация на преработвателите на пластмаси и на Средиземноморския консултативен борд на PlasticsEurope – Организация на производителите на полимери в Европа.

Актуално

  • Лукойл изгражда нов завод за полипропилен (PP) в Бургас

    Нефтохимическата компания Лукойл планира да изгради нов завод за полипропилен (PP) в Бургас. Компанията е придобила лиценз  за производствена линия “Novolen”  с капацитет от  280 000 т/г от американската компания Lummus, Тексас. Договорът включва, също така, техническо проектиране, обучение и поддръжка, както и доставка на катализатори. Лукойл  вече има линия за производство на PP с капацитет за 80 000 т/г в  Бургас. Групата има и друго производствено съоръжение в своя руски комплекс “Ставролен” в град Будьоновск, който има капацитет от 120 000 т / г.

  • Аскания Кастинг ООД представя технологична иновация в процеса на шприцване

    По данни на PlasticsEurope ЕС произвежда 58 милиона тона пластмаса всяка година, като около половината от тях стават отпадък. Годишно в Европа се изхвърлят 25 милиона тона пластмасови отпадъци и само 30 % от тях са рециклирани, 39 % са изгорени, а 30 % се депонират. На 16 януари 2018 г Европейската комисия прие “Европейската стратегия за пластмасата в кръговата икономика”, която е част от прехода към ефективно използване на ресурсите. В стремежа си да допринесе за постигането на целите на Стратегията, българската компания Аскания Кастинг ООД разработи и внедри пилотно, ресурсно ефективна и иновативна технологична линия за производство на пластмасови детайли за вентилатори, чиято цел е предотвратяване образуването на пластмасови отпадъци в съществуващото производство на фирмата, като по този начин ще допринесе за устойчивото развитие на българската и европейската икономика. Внедряването на новата технология представлява основна промяна в целия производствен процес. В сърцевината на иновативната производствена линия стои устройство за отчитане и контрол на промените в свойствата на материала по време на процеса на шприцоване, което е патентовано с два патента.

  • Среща на фирмите от бранш Полимери по случай 20 години от създаването на БАП

    На 7 октомври 2020г., беше проведена среща на фирмите от бранш Полимери, на която беше отбелязана  20 годишнината от създаването на БАП. Събитието започна с презентация на г-н Антон Пейчев, старши експерт в Дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в МОСВ на тема „Отговорности и предизвикателства пред преработвателите на пластмаси, свързани с предстоящите промени в националното законодателство с оглед транспонирането на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент относно намаляване въздействието на определени пластмасови продукти, както и управлението на отпадъците във връзка с кръговата икономика и Директива 2018/852 на ЕП относно опаковките и отпадъците от опаковки“

Членове на БАП

■ ■ ■

БАП работи по установени в развитите страни практики, да представлява единния глас на индустрията пред българските институции. Членството в БАП осигурява добра платформа за популяризиране на вашата дейност и повишаване на вашите продажби.

Присъедини се!

Членство

Заедно сме по-силни

БАП работи по установени в развитите страни практики, да представлява единния глас на индустрията пред българските институции. Намираме се в период на динамични промени и само обединен бизнесът може да отстоява интересите си.

Лобиране и представителство

БАП работи в тясно сътрудничество с компетентните органи в страната, които имат отношение към дейността на фирмите от бранша. Присъединявайки се към Сдружението, можете да участвате активно в изготвянето на становища и искания до тези институции.

Популяризиране на бизнеса Ви

Членството в БАП осигурява добра платформа за популяризиране на вашата дейност и повишаване на вашите продажби.

Участие в проекти

Ние непрекъснато търсим възможности за финансиране на проекти и инициативи в полза на нашите членове.

Направления

Партньори

■ ■ ■

БАП работи по установени в развитите страни практики, да представлява единния глас на индустрията пред българските институции. Членството в БАП осигурява добра платформа за популяризиране на вашата дейност и повишаване на вашите продажби.