Спасяването на планетата не означава премахване на пластмасите - изключително интересно видео

Пластмасите – ябълката на раздора между декарбонизация и кръгова икономика

plastics banned

Пълната забрана на пластмасите може да навреди на околната среда

Plastic waste

За нас

БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ (БАП) е сдружение с нестопанска цел на фирми, преработващи и търгуващи с полимери, основана през 1999 г.
На национално ниво БАП е единствената браншова организация, представляваща преработвателите на пластмаси, фирми, които търгуват с полимерни суровини и рециклатори.
Асоциацията активно следи промените в българското и европейското законодателство и сътрудничи на българските институции при изготвяне на нормативната уредба, засягаща пластмасопреработвателната промишленост в страната, като защитава интересите на бранша.
Работим за положителния имидж на индустрията пред потребителите и институциите с цел подобряване на конкурентните предимства на предприятията на пазара. Ключови принципи за дейността ни са кръговата икономика, устойчивост и опазване на околната среда, здравето и сигурността на потребителите.
БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ е активен член на EuPC – Европейската Асоциация на преработвателите на пластмаси и на Средиземноморския консултативен борд на PlasticsEurope – Организация на производителите на полимери в Европа.

Актуално

 • Регламента за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR) гласуван от ЕП дискриминира пластмасовите опаковки

  Европейският парламент прие преговорната си позиция относно Регламента за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR), предложен миналата година от Европейската комисия. За съжаление в пленарната сесия бяха приети много изменения на първоначалния доклад на Комисията по околна среда, които отделят…

 • БАП се присъедини към междуотраслова инициатива за „допълняемост“ на многократната употреба и рециклирането.

  Като следствие от приетия миналата седмица от ENVI доклада по PPWR и във връзка с предстоящото пленарно гласуване в Европейския парламент на 20 ноември БАП подписа писмо, чиято цел е да консолидира гласа на бизнеса по веригата на опаковките както на европейско, но и на национално ниво сред всички ДЧ на ЕС.

  Писмото адресира притеснението на компаниите от веригата на опаковките от гласуваните от ENVI компромисни текстове по чл. 26 на PPWR, които позволяват без каквато и да е оценка на въздействие, отделните държави-членки да приемат по-високи задължителни цели за опаковки за многократна употреба, като същевременно не се предоставя някаква възможност за изключение в случаите, когато въвеждането на многократна употреба няма да доведе до по-добър резултат от екологична гледна точка.

 • Kонференция „Зелена трансформация: Кръгова икономика и устойчиво развитие – хора, материали и бизнес модели“

  На 9 ноември 2023 София се проведе конференцията „Зелена трансформация: Кръгова икономика и устойчиво развитие – хора, материали и бизнес модели“, организирана от сп. Enterprise и Българската стопанска камара. Първият панел на конференцията започна с дискусия за процедурите за използването на отпадъците като ресурс и бариерите пред използването им в производствените процеси. В дискусията участваха Николай Сиджимов – зам.-министър на околната среда и водите, Светлана Божкова – директор на дирекция „Управление на отпадъците“ в Министерство на околната среда и водите, проф. д-р Васил Живков – председател на Българската камара на дървообработващата и мебелна промишленост и член на УС на БСК, и Цветанка Тодорова – председател на Управителния съвет на Браншова асоциация Полимери. Модератор на дискусията бе Владимир Димитров от Българската стопанска камара.

Членове на БАП

■ ■ ■

БАП работи по установени в развитите страни практики, да представлява единния глас на индустрията пред българските институции. Членството в БАП осигурява добра платформа за популяризиране на вашата дейност и повишаване на вашите продажби.

Присъедини се!

Членство

Заедно сме по-силни

БАП работи по установени в развитите страни практики, да представлява единния глас на индустрията пред българските институции. Намираме се в период на динамични промени и само обединен бизнесът може да отстоява интересите си.

Лобиране и представителство

БАП работи в тясно сътрудничество с компетентните органи в страната, които имат отношение към дейността на фирмите от бранша. Присъединявайки се към Сдружението, можете да участвате активно в изготвянето на становища и искания до тези институции.

Популяризиране на бизнеса Ви

Членството в БАП осигурява добра платформа за популяризиране на вашата дейност и повишаване на вашите продажби.

Участие в проекти

Ние непрекъснато търсим възможности за финансиране на проекти и инициативи в полза на нашите членове.

Направления

Партньори

■ ■ ■

БАП работи по установени в развитите страни практики, да представлява единния глас на индустрията пред българските институции. Членството в БАП осигурява добра платформа за популяризиране на вашата дейност и повишаване на вашите продажби.