Беше публикуван новият бюлетин по проект „Повишаване на oсведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението“ с № BGENVIRONMENT-3.001-0011-C01 , в който БАП е партньор.

 

В това издание можете да прочетете:

 

  • Проведоха се кампании за повишаване на осведомеността по отношение на кръговата икономика и рециклиране в училище

 

  • Бяха осъществени дейности по промотиране и подкрепа на рециклирането и повторната употреба на отпадъци

 

  • Партньорите участваха в обмен на добри практики за образователни кампании относно кръговата икономика и рециклирането в училища извън партньорството

 

Тук можете да прочетете пълният текст на бюлетина и да се запознаете с всички извършени дейности.