В своя брой от 12 април 2021, вестник “24 часа” публикува материал за предстоящите промени на пазара на пластмасови изделия.

 

В него г-жа Цветанка Тодорова, Председател на УС на Браншова асоциация полимери, говори как прилагането на изискванията на Директива 2019/904 ще се отрази на производителите и потребителите и за необходимостта от създаване на компенсаторни механизми за пренастройване и преструктуриране на пластмасопреработващите компании, чиито бизнес ще бъде засегнат от новите правила и ограничения.

 

Пълният текст можете да прочетете тук.