С последното споразумение за новата многогодишна финансова рамка (МФР) и създаването на Фонд за възстановяване от коронавируса, Европейският съвет одобри прилагането на така наречения  данък върху пластмасите от 1 януари 2021 г. Планът предвижда такса от 0,80 евро / кг. върху нерециклираните пластмасови отпадъци от опаковки, които държавите-членки ще плащат в бюджета на ЕС.

 

 

Въпреки че данъкът е представен от Европейската комисия като „принос към бюджета на ЕС, предназначен да стимулира държавите-членки да увеличат рециклирането на пластмасови отпадъци“, европейската пластмасова промишленост предупреждава, че може да има обратен ефект. Постоянните  фискални мерки не са ефективен инструмент за стимулиране на иновациите и инвестициите, които са необходими за постигане на планираните политически цели на Зелената сделка.

 

 

„Тъй като приходите от данъка върху пластмасите не са предназначени да бъдат инвестирани в инфраструктурата за отпадъци и рециклиране, това няма да увеличи рециклирането на пластмасови отпадъци в Европа“, заяви управляващият директор на EuPC Александър Дангис. „Вместо това, ще се  увеличат още повече разходите за рециклиране на пластмаса и насърчаване на преминаването към други опаковъчни материали с по-голямо въздействие върху околната среда. За да се повиши действително процента на рециклиране в цяла Европа и да се опази околната среда, по-ефективна мярка би били данъчното облагане на депонирането  на пластмасови отпадъци от опаковки. “

 

 

Подобряването на рециклирането на пластмасовите опаковки изисква значителни инвестиции от цялата верига на стойността в иновации, нови машини и екологичен дизайн. При очаквани приходи от около 6-8 милиарда евро годишно, постъпващи в общия бюджет на ЕС, тези пари вече няма да бъдат налични, за да бъдат инвестирани в прехода към кръгова икономика.

 

 

Като следваща стъпка, по-нататъшните подробности относно данъка ще трябва да бъдат разработени в специален закон и одобрени от Европейския парламент и Съвета на ЕС. Докато голяма част от детайлите остават неясни досега, вече е ясно, че държавите-членки ще имат голяма свобода при прилагането на мерките за събиране на средствата, които ще бъдат внесени в бюджета  ЕС. Прилагането на различни схеми в отделните държави-членки ще доведе до множество разнородни мерки, унищожаващи единния пазар.