Забраната на пластмасовите опаковки забавя иновациите – решението е рециклиране , вместо на изхвърляне на сметището.

 

 

В интервю в „Die Welt“ новият еврокомисар по околната среда Вирджиниус Синкевичус  споделя, че обмисля обща пълна забрана на пластмасовите опаковки в Европа. Асоциациите обединяващи Европейските полимерни компании считат тази идея за контрапродуктивна и призовават еврокомисаря да направи повече, за да гарантира, че пластмасовите опаковки в Европа не се озовават на депата и сметищата, а се рециклират.

 

 

След като ЕС миналата година вече забрани различни пластмасови изделия и опаковки за еднократна употреба, новият комисар по околната среда Синкевичус  счита за подходящо да наложи допълнителни забрани. Според него е важно като цяло да се забранят пластмасовите опаковки.

 

 

Тези твърдения са опасни, тъй като поставят под въпрос бъдещето на пластмасовите опаковки в кръговата икономика. “Комисарят трябва да си зададе въпроса как ще бъдат приети изявленията му от онези, които предстои да вземат решение за инвестиции в технологии и оборудване за рециклиране. Ако политиците изключат пластмасовите опаковки от кръговата икономика, тези спешно необходими инвестиции със сигурност няма да бъдат направени”, коментират представители на бранша.

 

 

Управляващият директор на Германската асоциация на призводителите на пластмасови опаковки и филми, д-р Мартин Енгелман споделя, че „Докато строга забрана за депата е в сила в Германия от 2005 г. насам, битовите отпадъци все още могат да бъдат депонирани до голяма степен в целия ЕС до 2030 г. За нас най-важният лост за кръговата икономика е преустановяването на съществуването на тези депа.

 

 

Освен това  такива забрани нямат положително въздействие върху потребителите. „Някои политици в момента убеждават потребителите и избирателите, че забраната на пластмасовите опаковки  може да допринесе  за преодоляване на основните предизвикателства в опазването на околната среда и климата. За съжаление, те забравят да споменат приноса, който пластмасовите опаковки правят например за спестяването на CO2 и безопасността на храните“, според  г-н  Енгелман. Ако пластмасата се замени с други материали в опаковката, това обикновено води до увеличен разход на енергия и значително по-високи емисии на CO2.

 

 

Асоциациите в полимерния бранш  и компаниите, които представляват, очакват новата комисия на ЕС да взема решения на базата на факти, а не на политически и  тенденции и популистки твърдения.