БАП е водещ партньор  на проекта „Green Opportunity – Redesign the Future“ финансиран от програмата ERASMUS + на ЕС.

 

На 22 април 2024 г. проведохме първото си обаждане с партньорите по проекта – от България Get Involved (Включи се и ти),  More Coaching, Хърватия и Liofyllo Social Cooperative Enterprise, Гърция за да започнем това вълнуващо пътуване.

 

Заедно сме на мисия да запознаем младите хора с предимствата на кръговата икономика и да вдъхновим действия към устойчивост. Очаквайте актуализации, докато пускаме увлекателни анимирани видеоклипове, инструменти и предизвикателства в социалните медии, за да предизвикаме промяна!

 

Преглед на проекта:

 

„Зелена възможност – Редизайн на бъдещето“ има за цел да защити ползите за околната среда от възприемането на принципите на кръговата икономика сред нашите младежи. Като насърчаваме осведомеността и действията, ние се стремим да променим парадигмите на производство и потребление, преплитайки естествените екосистеми с нашето ежедневие и бизнес, като същевременно минимизираме отпадъците.

 

Отказ от отговорност: Този проект е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях.