На 23 юни 2022г. в Пловдив беше проведено Общо събрание на Браншова Асоциация Полимери.

 

Гости на събитието бяха председателят на БСК Добри Митрев и зам.-председателят Мария Минчева. Г-н Добри Митрев, Председател на УС на БСК, поздрави участниците в ОС от името на Управителния съвет на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и връчи поздравителен адрес. Г-н Митрев запозна участниците в заседанието с активностите на БСК и на останалите работодателски организации, обединени в АОБР, във връзка с преодоляването на проблемите с високите енергийни цени за небитовите потребители.

 

Председателят на БСК благодари на БАП за партньорството и колегиалността, както и за активното участие в създаването на инициативата КРИК (КРъгова ИКономика). БАП активно участва работни срещи с ведомства и институции и в провеждането на редовни консултации, дискусии, анкетни проучвания.

 

„Без Вашата подкрепа и експертиза трудно бихме могли да се справим по редица теми, свързани със законодателството и практиката в областта на околната среда. Убедени сме, че това сътрудничество ще продължи да се развива все по-успешно. Пожелавам Ви да съхранявате енергията и ентусиазма за работа в името на конкурентоспособна и благоприятна бизнес среда, с ясни и последователни политики за развитието на пластмасопреработващата промишленост и полимерната индустрия у нас“, каза г-н Добри Митрев.