Г-жа Цветанка Тодорова, председател на УС на БАП взе участие заседание в широк формат в Народното събрание, на което министърът на околната среда и водите Емил Димитров представи политиката на МОСВ в сектор „Управление на отпадъците“.

 

На заседанието присъстваха народните представители от Комисията по околната среда и водите, ръководството на МОСВ и Изпълнителната агенция по околна среда, представители на Националното сдружение на общините в Република България, АСЕКОБ, работодателски и браншови организации. Те обсъдиха актуалните мерки на МОСВ за засилване контрола върху управлението на отпадъците и предстоящите законодателни инициативи в тази посока.

 

Зам. министър Красимир Живков направи интерактивна презентация на цялостната политика на МОСВ в сектор „Управление на отпадъците“ с цифри и данни. Презентацията може да видите ТУК.

 

По данни на екоминистерството през 2018 г. всеки жител е направил 423 кг боклук, което е под средното ниво за ЕС. България бележи ръст в рециклирането и е достигнала 36% – спрямо европейска цел от 55% до 2018 г. и 70% до 2020 г.

 

В следващия програмен период до 10% от отпадъка трябва да се депонира, 65% – да се рециклира, а останалото – да се оползотворява, което според министърът значи изгаряне.

 

Съмнения към обективността на изнесената статистика за преизпълнение на целите по управление на отпадъците изказаха и представители на Българската стопанска камара, Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) и парламентарната група на БСП.

 

От сдружение “За Земята” отхвърлиха тезата на министъра, че извън задължителните минимални квоти на депониране и рециклиране отпадъкът трябва да се насочва към изгаряне. Те се позоваха на европейската политика за 2021 – 2025 г. за кръгова икономика и напомниха доклада на Световната банка за Министерството на финансите, в който се изтъкват слабите резултати на България в управлението на отпадъците и препоръчителните процеси за подобряването му.

 

От “За Земята” и АСЕКОБ напомниха и за нуждата от преформулиране на такса смет в съответствие с принципа “замърсителят плаща”, така че платеният данък да зависи от реално създавания боклук, а не от номинална площ на жилище или търговско помещение. Това би имало положителен ефект за мотивацията на гражданите и реалното постигане на целите за рециклиране и намаляване на образуваните отпадъци.

 

Славея Стоянова – Директор Дирекция Отпадъци в МОСВ представи вече започнати инициативи за подобряване на процесите. Сред тях за изготвяне на документация за съгласуване с по-амбициозните европейски цели след 2020 г., като проект за синхронизацията им в българското законодателство ще бъде представен за обществено обсъждане в края на следващия месец.

 

Участниците поискаха работна група да формулира промени в Закона за управление на отпадъците, но председателят на парламентарната комисия Ивелина Василева им обеща, че ще имат възможност да подават становища – което е и официалната процедура по всеки законопроект.

 

Зам. министър Красимир Живков още миналата година пое ангажимент БАП да бъде включена в работна група към МОСВ относно транспонирането на Европейската директива за ограничаване употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, но до този момент няма обратна връзка от страна на МОСВ. Очаква се до средата на годината Европейската комисия да изготви указания относно прилагането на Директивата във всички страни-членки.