На 7 октомври 2020г., беше проведена среща на фирмите от бранш Полимери, на която беше отбелязана  20 годишнината от създаването на БАП.

 

Събитието започна с презентация на г-н Антон Пейчев, старши експерт в Дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в МОСВ на тема „Отговорности и предизвикателства пред преработвателите на пластмаси, свързани с предстоящите промени в националното законодателство с оглед транспонирането на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент относно намаляване въздействието на определени пластмасови продукти, както и управлението на отпадъците във връзка с кръговата икономика и Директива 2018/852 на ЕП относно опаковките и отпадъците от опаковки“

 

В своята презентация г-н Пейчев запозна гостите на събитието с основните стъпки и времеви етапи, през които ще премине процеса по транспонирането на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент относно намаляване въздействието на определени пластмасови продукти и Директива 2018/852 на ЕП относно опаковките и отпадъците от опаковки.

 

Г-н Пейчев отговори на въпросите на участниците, касаещи промените в националното законодателство и призова членовете на асоциацията, като представители на бранш Полимери, да изпращат своите становища и въпроси към МОСВ, за да може съображенията и идеите на бизнеса да бъдат взети под внимание при изготвянето на новите нормативни и поднормативни актове, които предстоят да бъдат приети при транспонирането на двете директиви в България.