Браншова Асоциация Полимери изпрати официално становище до Министър-председателя, Министъра на Енергетиката, Председателя на КЕВР и Председателите на най-големите работодателски организации в страната – БСК, КРИБ и АИКБ, в което се изказва огромната загриженост на бранша за постоянното покачване на цените на електроенергията. В писмото се казва, че цените на електроенергията на пазар „ден-напред“ на БНЕБ всеки ден поставят ценови нови рекорди, като в някой от часовете надвишават 500 лв./MWh, а износът на енергия е в порядъка на 1200 MW.

 

Българските предприятия в бранша за преработка и рециклиране на пластмаси, чието производство е изключително енергоемко, са пред фалит. Разходите им за енергия вече сериозно надхвърлят разходите за суровини и трудови възнаграждения.

 

Макар че че съществува пазарен тренд на покачване и в Европа, членовете на БАП са убедени, че непосилно високите цени у нас са породени изключително от местни условия и изкуствен дефицит, поддържан от държавната енергетика, както и от манипулиране на пазара от страна на търговците на електроенергия, които реализират свръхприходи за сметка на индустрията, която се опитва да работи в тежките условия на продължаващата COVID пандемия.

 

Българските предприятия не участват в определянето на цените на електроенергията, но като крайни потребители те са реалните платци на резултатите от договарянето на несвързани трети лица през Българската независима енергийна борса.

 

В тази връзка браншът има конкретни предложения, които в краткосрочен план да спомогнат за овладяване на настоящата ситуация с продължаващото драстичното високо ниво на цената на електроенергията на БНЕБ и отражението и върху бизнеса и крайните потребители.

 

  1. Спешно да бъде осигурена възможност за сключване на срочни договори на фиксирани цени пряко с производителите на електроенергия, за срок от минимум 6 месеца.
  2. Да бъде наложен мораториум върху износа на ток до края на годината, за да се успокои пазара и българските компании поне малко да възвърнат своята конкурентоспособност.
  3. Да се направи преизчисляване на фактурираната електрическа енергия от 1.07.2021 насам и да се възстановят на предприятията от браниш Полимери надплатените над 150 лв./MWh суми, като се издадат нужните данъчни документи за целта.

 

Настоящата ситуация е непоносима за българските предприятия, които вече са принудени да спират производствените си дейности.

 

Компаниите, членове на БАП, призовават правителството и държавните институции, отговорни за регулацията на енергийния пазар, да предприемат спешни мерки за дългосрочна му стабилизация, защото в противен случай това ще доведе до тотален колапс на българската икономика.