По време на следващото заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 17-18 октомври 2019, държавите-членки ще обсъдят възможното приемане на налог върху нерециклирани пластмасови опаковки, в рамките на дебата относно Европейската многогодишна финансова рамка (МФР) 2021 – 2027.

 

Европейската комисия предлага на държавите-членки въвеждането на национален налог върху количеството нерециклирани пластмасови опаковки за периода 2021 – 2027 г. Това предложение ще доведе до доста противоречиви и съмнителни икономически и екологични резултати, които ще се отразят негативно върху цялата индустрия за преработка на пластмаси в Европейския съюз, която е съставена от над 50 000 МСП, осигуряващи повече от 1,6 милиона работни места.

 

Прессъобщение_БАП_08.10.2019