ВиТ Трейд започва производството на опаковки за хранителни продукти през 2009г, като от тогава до сега непрекъснато увеличава производствения си опит и капацитет, развива и дообогатява продуктовата си гама.

 

В последните няколко години фирмата закупи и внедри в производстото си съоръжения, работещи на базата на най-съвременните технологични решения. Това дава възможност за производство на висококачествени  фолиа, от които се термоформовт тарелки и контейнери за опаковане на хранителни продукти. Материалите, от които се изработват предлагания набор от опаковъчни решения, са в широк диапазон: РР, РЕТ, РЕТ/РЕ, АРЕТ, а също и PLA.

 

Всички произвеждани опаковки за хранителни продукти са подходящи за различни приложения и напълно съответстват на изискванията за безопасност на храните, регламентирани в националните и европейски нормативни документи.

 

Компанията е съсредоточила усилията си върху изработката на функционални и ефективни опаковки, минимизиращи въздействието си върху околната среда. В тази връзка използва рециклирани суровини за производството на опаковки, които безпроблемно могат да се рециклират на 100%. Внедрени са най-модерни технологии, позволяващи максимално влагане на рециклирани материали, като при това се минимизира консумацията на енергия и напълно се оползотворяват технологичните отпадъци. По този начин се обработва 100% рециклиран РЕТ материал за производството на РЕТ опаковки и фолио, 100% годни за контакт с храни  и на 100% подлежащи на рециклиране. Технологията е одобрена от ЕС.

 

Произведените опаковки за храни напълно съответстват на последните изисквания и тенденции на ЕС за оптимизиране на използването на пластмаси, ефективност на ресурсите и опазване на околната среда от отпадъци от пластмаси.

 

В изпълнение на  стратегията за осигуряване на безопасни и иновативни решения за опаковане на храни, отговарящи на най-прецизните стандарти по отношение на хигиена и устойчивост, компанията успешно придоби и поддържа Глобалния стандарт за опаковки и опаковъчни материали на Британския консорциум за търговия на дребно (British Retail Consortium-BRC), с ниво А в категория  High Hygiene.