„Глобъл Рециклинг“ ООД е собственик на единствената в България и третата в Източна Европа Инсталация с ноу-хау технология за рециклиране на отпадъци от PET опаковки и производство на PET-флейки. Машините са произведени по поръчка от немската фирма STF Maschinen&Anlagenbau GmbH. Капацитетът на инсталацията е 3т/час входяща суровина и 2т/час изходящ продукт.

 

Технологията на STF е включена в Регистъра на EFSA (Европейска служба по безопасност на храните). Готовата продукция на „Глобъл Рециклинг“ ООД се влага в производството на термо фолио и приформи за производство на бутилки. Рециклирания продукт се продава на целия европейски пазар и някои държави от Азия. Дружеството има оборудвана лаборатория, която издава сертификат за качество на всеки Big Beq с рециклирани PET флейки.

 

„Глобъл Рециклинг“ ООД има издадено разрешение от МОСВ за рециклиране на отпадъци от PET опаковки.

 

Компанията има издадени сертификати за „Краен Получател“ от немската депозитна система, депозитната система на Израел и австралийската депозитна система.