ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

Търговия с полимери, производство на Лукойл Нефтохим Бургас АД и от чуждестранен произход.