В началото на юли проведохме уъркшоп в рамките на проекта “Green Opportunity”, съфинансиран по програмата Еразъм +. В срещнатата участваха партньорите от България – Браншова асоциация полимери и сдружение Включи се и ти, от Гърция – Liofyllo, и от Хърватия – More Coaching, както и младежки работници и доброволци.

Основната цел на уъркшопа беше всяка страна да сподели добри практики, свързани с кръговата икономика. Партньорите представиха интересни и иновативни практики, инициативи и предприятия, които насърчават устойчивостта и зеленото мислене.

Заедно посетихме интерактивния образователен център за разделно събиране на отпадъци от опаковки на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ, чиято цел е да обучава подрастващите и младите хора за ползите от разделното събиране и рециклиране, както и за значението на тази дейност за опазването на околната среда от заплахите на съвремието.

Центърът е част от комплекс, в който се намира най-модерната линия на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ, специализирана в сортирането на отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и алуминий, който също разгледахме с интерес.