Във връзка с предстоящото приемане на Регламента за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR), чието прилагане предопределя необходимостта от повишаване на количествата на качествени рециклирани полимери,

Браншова Асоциация Полимери

с институционалната подкрепа на Българската стопанска камара

организират

Кръгла маса на тема:

“Новото европейско законодателство за опаковките и отпадъците

от опаковки  (PPWR) и ролята на рециклирането”

Събитието ще се проведе на 28 март 2024 г.,

от 9.30 часа в Гранд Хотел София, гр. София.

Участие ще вземат експерти, на високо ниво, от водещи международни организации, които ще споделят за напредъка на законодателно и индустриално ниво по отношение на процесите на рециклиране.

Тук можете да намерите предварителната програма на кръглата маса.